Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen med syfte att underlätta och driva på näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi som stärker svensk konkurrenskraft.

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som ska:

  1. bidra till näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi
  2. identifiera hinder för näringslivets omställning till en cirkulär ekonomi
  3. synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.
Mattias Philipsson.jpg

Mattias Philipsson, ordförande, är vd för Svensk Plaståtervinning Ab i Motala sedan 2018. Dessförinnan arbetade han under många år inom såväl energiutvinning som biogas på Svensk Biogas i Linköping AB och Tekniska verken i Linköping Ab, bland annat. Han har arbetat med dessa frågor både i Sverige och internationellt.

Caroline Andermatt.JPG

Caroline Andermatt, vice ordförande, har varit VD på Myrorna i över 10 år. Hon har tidigare lång erfarenhet inom kommunikation- och hållbarhetsområdet och ekonomi inom bl.a. ICA-koncernen som reklam- och varumärkeschef, vd och chef för ekonomiprocesserna.

Tony Clark.JPG

Tony Clark, ledamot, VD Avfall Sverige har en gedigen bakgrund med mångårig erfarenhet inom miljö- och klimatområdet och en lång meritlista. Han har bland annat arbetat som ämnesråd på miljö- och energidepartementet, som ambassadråd och chef för Sveriges miljöteknik- och CSR-center i Peking, varit general för konferensen Stockholm +40 samt varit ansvarig för utvecklingen av svensk och europeisk producentansvarslagstiftning.

Anna Graaf.JPG

Anna Graaf, ledamot, har varit på White Arkitekter i 21 år och haft rollen som hållbarhetschef sedan 2012. Hon har länge arbetat med frågor som rör miljö, klimat och cirkulär ekonomi inom bygg- och fastighetssektorn och varit med på den långa föränderliga resa inom hållbar utveckling som arkitektbranschen varit med på. White var tidigt ute med att sätta Whites Färdplan Klimat 2030 med missionen att med arkitekturens kraft driva omställningen till ett hållbart liv.

Marcus Hedblom.jpg

Marcus Hedblom, ledamot, anställd inom Ovako koncernen sedan 2011 och har innehaft positionen som vd och koncernchef sedan 2015. Utbildad civilingenjör och med omfattande erfarenhet från olika vd- och ekonomichefsroller både nationellt och internationellt, har han etablerat sig som en kompetent ledare. Han är djupt engagerad i frågor som rör klimatomställning och cirkulär ekonomi utifrån sin bas i stål- och återvinningsföretaget Ovako, globalt erkända för sina koldioxid-effektiva stål gjorda av 97% återvunnet material.

Mattias Lindahl.JPG

Mattias Lindahl, ledamot, har sedan mitten av 1990-talet forskat om miljödriven produktutveckling och är professor i produktrelaterat miljöarbete på Linköpings universitet. Han är även programchef på Mistra REES vars uppdrag är att utveckla metoder, principer och riktlinjer för att möjliggöra resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller på vägen mot en cirkulär ekonomi.

Kerstin Lindvall.jpg

Kerstin Lindvall, ledamot, är hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen AB. Hon har många års erfarenhet inom hållbarhet, kommunikation och detaljhandel, och verkar i både nationella och internationella miljöer inom dessa områden. Kerstin har en Master in Science of Agriculture från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Johanna Ljunggren.jpg

Johanna Ljunggren, ledamot, är hållbarhetschef på Kinnarps AB och har över 10 års erfarenhet av möbelbranschen. Hon är miljövetare i grunden och sitter även i styrelsen för 100Gruppen, en förening som verkar för ökad cirkularitet inom möbel- och inredningsbranschen.

Fredrika Klaren.jpg

Fredrika Klarén, ledamot, är sedan 2020 hållbarhetschef på Polestar. Hon kommer tidigare ifrån KappAhl och IKEA och har lång erfarenhet av att driva hållbarhetsfrågor inom tre globala industrier med hållbar produktion och konsumtion i fokus. I sin roll som hållbarhetsansvarig i näringslivet har Fredrika fokuserat på att förbättra produkters och leverantörskedjors hållbarhetsprestanda och varit medverkande i att utveckla flera industrisamarbeten, till exempel Swedish Textile Initiative for Climate Action och Pathway Report.

Magnus Uvhagen.jpg

Magnus Uvhagen, ledamot, har varit inom Ragn-Sellskoncernen sedan 2016, först i rollen som CFO och har sedan 2018 varit vd för Ragn-Sells affärsområde Recycling i Sverige. Insamling och återvinning av olika material är förstås inget nytt för Ragn-Sells, men det som gör det mer komplicerat är att det nu kommer nya typer av material på marknaden, samtidigt som myndighetskraven och kraven på materialåtervinningsgraderna ökar. Ragn-Sells arbetar utifrån devisen att omsorg om jorden och goda affärer går hand i hand.

Lisa Wahlström.JPG

Lisa Wahlström, ledamot, är sedan 2017 hållbarhetsdirektör på Coca-Cola Europacific Partners Sverige och har från starten satt hållbarhet som en prioriterad fråga för företaget. Hon driver tillsammans med sina kolleger ett intensivt arbete mot ambitionen att nå det vetenskapsbaserade målet netto noll till 2040 genom hela värdekedjan, där förpackningar utgör ett prioriterat område. Lisa har dessförinnan lång erfarenhet av kommunikationsbranschen och har arbetat med rådgivning till organisationer och företag inom flera olika branscher.

Delegationen konstaterar att tre aspekter förtjänar särskild uppmärksamhet från regeringen:

  1. Globala försörjningskedjor och möjligheten att fritt importera råvaror och produkter är inte självklara. God hushållning med råvaror och produkter och väl fungerande återvinning av dessa är åter säkerhetspolitiskt viktigt för Sverige och EU.
  2. Den organiserade brottsligheten riskerar att konkurrera ut seriösa företag som hanterar avfall och återvinning, och sedan orsaka kostnader för stat och kommuner. Svenska myndigheter behöver snabbt få resurser och intensifiera den fysiska tillsynen av verksamheterna om detta skall kunna undvikas.
  3. Svenska företag och myndigheter behöver göras medvetna om att EU kommer bli alltmer styrande, med högre krav på cirkulär råvaru- och produktanvändning, och andra relaterade krav. Förmåga att uppfylla kraven blir avgörande för företagens överlevnad.

Delegationen har omskapat den tidigare Referensgruppen till ett Nätverk, som kommer att vara ett viktigt bollplank och samverkanspartner till Delegationen.

Vårt kansli fungerar som stöd för Delegationen för cirkulär ekonomi och är placerat hos Naturvårdsverket. Här arbetar:

ylva-notini-wallen.png

Ylva Notini Wallén, kanslichef
E-post: ylva.notini-wallen@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 18 59, 079-0670866

åsa-ekberg-österdahl.png

Åsa Ekberg-Österdahl, senior expert
E-post: asa.osterdahl@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 14 66

Dan Eriksson, kommunikatör (25%)

Rikard Johansson, webbredaktör (25%)

Christina Westerlund, administratör (20%)

Har du några frågor får du gärna kontakta oss.

E-post: samordningdelcirkek@naturvardsverket.se
Telefon vxl: 010-698 10 00

Postadress:
Naturvårdsverket
Delegationen för cirkulär ekonomi
106 48 Stockholm

Delegationen för cirkulär ekonomi på LinkedIn