Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Illustration av en kameralins

Expertgrupper

Delegationens expertgrupper arbetar med att formulera förslag på åtgärder som kan stärka den cirkulära omställningen.

Illustration av två ansikten

Allt om cirkulär ekonomi

Här hittar du information om de som arbetar med cirkulär ekonomi och rapporter om det som görs.