Tillväxtverket

Delegationen för cirkulär ekonomi

Stärker samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi

Fortsätt läsa

Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi är ett rådgivande organ till regeringen som placerats hos Tillväxtverket. Delegationen har som syfte att stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt.