Tillgänglighetsredogörelse

På den här sidan beskriver vi hur delegationcirkularekonomi.se följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Vid granskningen av webbplatsen hittades några avvikelser från WCAG 2.1.

  1. Problem med tillgängliga pdf:er
  2. Cookiedialogen
  3. Rubrikstrukturer

Tillgänglig pdf:er är ett område som vi arbetar fortlöpande med och som vi också gått utbildning i.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har har gjort en självskattning vid nypublicering av webbplatsen.

Webbplatsen publicerades: 2023-09-31

Redogörelsen uppdaterades senast: 2023-10-25