Vad är cirkulär ekonomi?

"En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av denna." Så står det i regeringens nationella strategi för omställning till cirkulär ekonomi. I illustrationen här nedanför åskådliggörs på ett enkelt sätt hur en cirkulär ekonomi fungerar.

En illustration av hur cirkulär ekonomi fungerar

Källa: Ellen MacArthur Foundation