Mot en mörkt blå bakgrund står en överblommad maskros 

Samarbeten

Delegationen för cirkulär ekonomi samverkar och hjälper till som processtöd i ett antal processer som vi tror kan accelerera den cirkulära omställningen ytterligare. Upphandlingsmyndigheten, Fossilfritt Sverige och Kemikalieinspektionen hör till några av de organisationen som vi regelbundet för en dialog med för att se över möjliga samverkansmöjligheter. Utöver detta så arbetar vi i ett antal mer konkreta processer som vi beskriver nedan.

En storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande

Tillsammans med Cirkulära Göteborg undersöker vi möjligheterna för att få till en storstadsöverenskommelelse för cirkulärt byggande 2030. Genom en storstadsöverenskommelse skulle omställningshjulet kunna börja snurra i den takt och omfattning som behövs. Göteborg, Malmö och Stockholm skulle genom denna överenskommelse åta sig att efterfråga cirkulära produkter och arbetssätt vid offentlig upphandling av bygg och rivningsprojekt med start nu. På så sätt garanteras en stor volym på efterfrågan över tid . Incitament skapas också för en konstruktiv dialog med branschen, för att tillsammans "mogna" in i utvecklingsprocessen och undvika att fastna i enstaka, kostnadsdrivande spets pilotprojekt.

Samverkan med de strategiska innovationsplattoformarna

Mer information kommer snart.

Samverkan med regioner och länsstyrelser

Mer information kommer snart.