Referensgrupp

Delegationen har utsett en referensgrupp med personer som med sin erfarenhet och kunskap inom olika områden kan stödja Delegationens arbete.

Till att börja med är referensgruppern indelad i tre undergrupper utifrån Delegationens beslutade fokusområden Plast, Offentlig upphandling och Design för cirkularitet. Personerna i referensgruppen är valda genom sin kompetens inom dessa områden och sitter i gruppen i personlig kapacitet. I referensgruppen sitter sammanlagt 52 personer och fler kan väljas in om det behövs.