Tillväxtverket

Digitalisering

Vi arbetar för att fler företag ska ta vara på digitaliseringens möjligheter! Det gör vi genom att erbjuda kunskap, nätverk och finansiering.

Aktuellt

Tre entusiastiska unga personer sitter och diskuterar.

Sweden Demo Day

Sweden Demo Day är Sveriges största unconference - en deltagardriven mötesplats, för entreprenörer, investerare, storbolag och talanger. Nu kan du hämta din biljett till årets demodag som äger rum den 2 april 2020 på Stockholmsmässan.

En man och en kvinna står vid varsin maskin i en industrilokal.

Automationscheckar

Är ni ett litet eller medelstort tillverkande företag som vill utveckla er tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering? Då kan ni söka ekonomiskt stöd i form av automationscheckar för att ta in extern kompetens för att få hjälp att utveckla ert arbete.

En kvinna pekar på något utanför bilden.

Dags att digitalisera

Dags att digitalisera är en kunskapsbank för dig som vill utveckla ditt företag med hjälp av digitalisering. Digitaliseringen ser olika ut för alla företag och i kunskapsbanken finns filmer med tankar, tips och erfarenheter från både experter, forskare och företagare.

Flera personer har en workshop runt ett konferensbord.

Digitalisering 2020

Denna satsning genomförs i samverkan med Almi och vänder sig till små och medelstora företag inom alla branscher som befinner sig på våra landsbygder och som vill utveckla sitt företag med hjälp av digitalisering.

EU-flaggan.

EU-stöd

EU-stöd spelar en central roll när vi ska bygga bredband i områden där det inte finns marknadsmässiga incitament. Investeringarna används på många olika sätt för att skynda på den digitala omställningen och att öka den digital mognaden både inom näringslivet och offentlig sektor.

Både män och kvinnor står runt ett stort skrivbord och diskuterar.

Analysera digitalisering i företag

Rapporten bygger på en förstudie som syftar dels till att ge en översyn av vetenskaplig kunskap om digitaliseringsstrategier i företag, dels till att utveckla ett analytiskt ramverk som kan användas till empiriska studier av digitaliseringsstrategier.