Tillväxtverket

Socialt företagande

Sociala företag har blivit allt viktigare för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som integration, jämställdhet, hälsa, utbildning, klimat, miljö och arbetslöshet. Här hittar du material om det regeringsuppdrag som ska främja socialt företagande och samhälls­entreprenörskap under åren 2018 -2020.

För att skapa en hållbar tillväxt behövs fler företag som bidrar till sociala och miljömässiga samhällsvinster, och det är just det vi främjar. En viktig del är att stimulera en hållbar tillväxt och stärka utvecklingen i de sociala företagen. Vi ska också öka kunskapen om sociala företag och samhällsentreprenörer så att fler offentliga aktörer samarbetar med och köper tjänster av sociala företag.

Uppdragets mål är att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle, vilket är i linje med regeringens ambitioner i arbetet med att genomföra FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling

Socialt företagande ligger i tiden

Det händer mycket inom området! EU lyfter fram den sociala ekonomin som en viktig väg framåt och både i Sverige och internationellt intresserar sig allt fler investerare för området. Det pågår även en rörelse för att göra det lättare för sociala företag att leverera välfärdslösningar. Samtidigt ökar intresset för samhällsentreprenörskap generellt - inte minst bland unga.

Mycket kunskap och erfarenhet av ASF

Tillväxtverket har under de senaste åren främst fokuserat på att stärka arbetsintegrerande sociala företag, ASF. Vi bygger vidare på de erfarenheterna i det nya regeringsuppdraget som arbetar med samhällsentreprenörskap och socialt företagande utifrån en bredare perspektiv. Läs här mer om våra insatser för arbetsintegrerande sociala företag

Facebook och Linkedin

Gå med i grupperna:
Facebook: Samhällsentreprenörskap och socialt företagandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Linkedin: Socialt företagandelänk till annan webbplats

Grupperna är forum för dig som är intresserad av socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Här kan du inspirera andra, hitta och sprida kunskap, dela rapporter, ge tips, hitta nya samarbeten och mycket annat. Grupperna är ett initiativ från Tillväxtverket.

Rapporter

Kunskap är en viktig del av Tillväxtverkets arbete. Här hittar du rapporter som skrivits inom området.


Nils Bacos och Cecilia Brunnström sitter och arbetar vid ett bord. De tittar på varandra och ler.

Kontakt

Rebecka Hinn
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 66 58

Eva Carlsson
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 23

Annamia Olvmyr
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-68 191 54

Antonio Tolj
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 6599

Carin Persson, föräldraledig
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 22Behandling av personuppgifter
Om du fyller i din e-postadress sparas den hos Tillväxtverket, och det är vi som ansvarar för denna uppgift. Vi sparar e-postadressen endast för att kunna svara dig om du har en fråga. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på tillvaxtverket.se/personuppgifter.