Tillväxtverket

Om Delegationen för cirkulär ekonomi

Regeringen fattade den 12 april 2018 beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi i syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Våra uppgifter är att:

  • Utarbeta en strategi för en omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi på olika nivåer i samhället.
  • Vara en kontaktpunkt mellan relevanta aktörer.
  • Identifiera hinder, behov av utbildning, information samt ge råd och föreslå kostnadseffektiva åtgärder till regeringen.
  • Samla och dela kunskap om pågående initiativ samt underlätta samverkan mellan dessa.
  • Utse referensgrupper som ska stöda delegationens arbete.
  • Skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på nationell och regional nivå.​
  • Skapa en omställning som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster​.

Beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomiPDF

Delegationens ledamöter

Sekretariat

Vårt sekretariat fungerar som stöd för Delegationen för cirkulär ekonomi och är placerat hos Tillväxtverket. Här arbetar:

  • Ylva Norén, kanslichef
  • Therese Lindberg, koordinator
  • Andreas Anderholm Pedersen, handläggare