Tillväxtverket

Kunskapskällor

Här hittar du rapporter, länkar och remisser om cirkulär ekonomi.

Skatt på kemikalier i viss elektronik

Delegationens förslagPDF

Inspel om cirkulär ekonomi till regeringens strategi

Inspel till Sveriges strategi för cirkulär ekonomiPDF

Rapporter

För Delegationen för cirkulär ekonomis räkning har konsulten Steven Hinton gjort rapporten "Inventering av styrmedel för den cirkulära ekonomin - en bruttolista". Sammanställningen är ett informationsunderlag och delegationen har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.

Välkomna att ta del av och sprida innehållet i oförändrad form.

Delrapporter

Här hittar du rapporter som handlar om delegationens inledande och kommande arbete.

Utredningar

Kartläggningar över aktuella fokusområden

Sweco har fått i uppdrag att göra kartläggningar över delegationens aktuella fokusområden. Dessa områden rör plast, design för cirkularitet och offentlig upphandling. Kartläggningarna är informationsunderlag och Delegationen för cirkulär ekonomi har inte påverkat innehållet eller tagit någon form av ställning till det.