Tillväxtverket

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

E-post: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se

Telefon vxl: 08-681 91 00

Besöksadress: Västgötagatan 5, Stockholm (T-bana Medborgarplatsen).

Postadress:
Vi ser helst att du skickar ditt underlag med e-post. Om du skickar ett pappersbrev, är adressen:

Delegationen för cirkulär ekonomi
Box 4044
102 61 Stockholm

Godsmottagning:
Paket som väger 2 kg eller mer skickas till:

Tillväxtverket
Delegationen för cirkulär ekonomi
Västgötagatan 1
118 27 Stockholm

Välkommen att kontakta oss:

Ylva Norén, kanslichef
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 20

Therese Lindberg, koordinator
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se 
Telefon: 08-681 91 36 

Andreas Anderholm Pedersen, handläggare
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 01