Tillväxtverket

Våra fokus­områden

Inledningsvis fokuserar Delegationen för cirkulär ekonomi på tre områden: design för cirkularitet, plast samt offentlig upphandling.

Genom att välja Design för cirkularitet vill delegationen bidra till nya affärsmodeller och att cirkularitet är en integrerad del i utformningen av både produkter och produktionssystem.

Plast är ett högaktuellt material med stor potential för ökad återvinning och längre materialliv.

Offentlig upphandling omsätter enorma volymer varje år och har därmed stor påverkan på resursflöden, som delegationen tror kan styras mot både ökat återbruk och längre materialliv.