Ett verktygsbälte

Verktyg och metoder

För att det ska bli möjligt att ställa om till en cirkulär ekonomi krävs nytänkande. Runt om i världen skapas cirkulära affärsmodeller och verktyg för att öka kunskapen hos företag, upphandlare och konsumenter. Här hittar du några exempel.

Affärsutveckling för cirkulära affärsmodeller

Cradlenet

"Cradlenet samlar kunskap om och nätverkar kring, cirkulär ekonomi. Arbetet ska skynda på Sveriges omställning till en cirkulär ekonomi. Cradlenet har bland annat, tagit fram en process för hur man kan skapa cirkulära affärsmodeller".länk till annan webbplats

Rise

"Forskningsinstitutet Rise ska verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att förnya näringslivet och stärka dess konkurrenskraft, samtidigt som det bidrar till en innovativ utveckling av samhället. Rise erbjuder även innovation av affärsmodeller för cirkulär ekonomi".länk till annan webbplats

RE:source

"RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram och arbetet är fokuserat på att utveckla materialflöden som är cirkulära och som utnyttjar resurser effektivt. RE:Soure erbjuder stöd åt företag som vill hitta materialflöden som kan göras mer cirkulära".länk till annan webbplats

Sitra

"Sitra är en offentlig, finsk organisation som arbetar för att se hur man bättre kan förutse och genomföra förändringar i samhället. Sitra har bland annat producerat en handbok för cirkulär affärsutveckling inom finsk tillverkningsindustri".länk till annan webbplats

Cirkulära designverktyg

Circular Design Toolbox

Global Fashion Agenda har utvecklat ett verktyglänk till annan webbplats för att stödja modemärken och återförsäljare som vill utforska cirkulär design inom sitt företag. Det belyser den roll design spelar i att skapa ett cirkulärt mode
och syftar till att omdefiniera livscykeln för plagg som kontinuerligt loopar dem tillbaka till modesystemet.

Design med Omtanke 2.0

"I Västra Götaland pågår flera projekt inom cirkulär ekonomi, speciellt utformade för möbelbranschen. Framför allt kring hur branschen kan förlänga livslängden på sina produkter genom produktutveckling, renovering och servicetjänster. Parallellt, i projektet Design med Omtanke 2.0, utarbetas metoder och redskap för bättre beställarkompetens i kommunerna".länk till annan webbplats

The Circular Design Guide

"The Circular Design Guidelänk till annan webbplats är ett samarbete mellan Ellen MacArthur Foundation och IDEO (ett globalt design- och innovationsföretag). De har upprättat ett antal aktiviteter för att förstå, definiera, tillverka och lansera cirkulära innovationer".

The Use2Use Design Toolkit

"Use2Use Design Toolkit - är en uppsättning verktyg som kan användas för att designa för cirkulär konsumtionlänk till annan webbplats och ta itu med de utmaningar det innebär. Verktygen ska fungera som ett designstöd och är utformade så att cirkulariteten i produktionen ökar".

ext

Verktyg för dig som konsument

Naturskyddsföreningens gröna guide

"Naturskyddsföreningen har sammanställt en grön guide för konsumenterlänk till annan webbplats som vill handla miljösmart och välja bra lösningar för sina resor, sitt hem och sin arbetsplats".

Textilsmart

"Kampanjen Textilsmartlänk till annan webbplats vill inspirera konsumenter att göra medvetna val kring kläder och textil och därigenom bidra till en mer hållbar planet. Målet är att kunskapen ska höjas om hur textil och kläder påverkar miljön i alla led, från när det produceras till de återvinns eller slängs. Kampanjen är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Konsumentverket".

Föreningen Medveten Komsumtion

Föreningen arrangerar workshops, föreläsningar och seminarier om medveten konsumtion. Hösten 2020 anordnar man en distanskurs i hur du blir en cirkulent - framtidens hållbara konsument.
Anmälan till kursenlänk till annan webbplats

Sveriges Konsumenter

"Sveriges Konsumenter är en obunden, demokratiskt förankrad, ideell organisation som står på din sida. Vi kämpar för alla konsumenters självklara rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna och hållbara val."

Organisationen ger, bland annat, tips på mat, kläder och sparande för den som vill leva mera hållbart.

Oköpslistanlänk till annan webbplats

Andra cirkulära verktyg och metoder

Cirkularitet.se

"Webbplatsen Cirkularitet.se drivs av projektet ”Affärsmodellinnovation för cirkulära möbelflöden – Steg 3”länk till annan webbplats som finansieras av Vinnova. Projektet har bland annat tagit fram ett utbildningsmaterial om hur du kan bidra till cirkulära flöden av möbler”.

EU:s verktyg för hållbart byggande

"Verktyget Level(s)länk till annan webbplats hjälper till att designa och konstruera hållbara byggnader. Hållbara hus är mera energieffektiva, innehåller färre material och är hälsosamma att bo i".

Substitutionscentrum

"Substitutionscentrum stödjer verksamheter som vill fasa ut miljöfarliga ämnen och ersätta dem med andra som är bättre och på så sätt nå Miljökvalitetsmålet Giftfri Miljö. Centrumet har tagit fram ett stödmateriallänk till annan webbplats med mallar för organisationer som vill börja arbeta med systematiskt kemikaliearbete och kompletterar den tidigare Substitutionsguiden."länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tipsa oss

Om du hittar fel i listan ovan eller vill att vi ska lägga till något så kontakta oss på kansliet till Delegationen för cirkulär ekonomi via: delegation.cirkularekonomi@tillvaxtverket.se