Omvärldsbevakning

Delegationen för cirkulär ekonomi har i uppdrag att utgöra ett kunskapscentrum och svara för omvärldsbevakning genom att samla goda exempel och information om pågående betydande initiativ.

Här har vi samlat nyheter om cirkulär ekonomi, nationellt och ute i världen.

 

2020-08-11

Regeringens handlingsplan för cirkulär omställning orsakade debatt

Handlingsplanen, som presenterades i början av juli, föreslog att ett tvärpolitiskt klimatkollegium ska inrättas. I ett debattinlägg, undertecknat av en rad representanter från näringsliv, forskning och avfallsbranschen, ansåg att detta inte räcker. Det krävs en ny myndighet för att kunna hantera alla de olika politikområden som en omställning innebär, menade man. Andra debattörer menade att Sverige redan har tillräckligt många myndigheter men att de måste bli bättre och uppdateras.

Debattinläggen:

DN Debatt 17 juli: ”Ny myndighet behövs för att klara cirkulär ekonomi”länk till annan webbplats 
DN Debatt 23 juli: "Sverige har redan för många myndigheter"länk till annan webbplats
DN Debatt 28 juli: ”Cirkulär ekonomi är en komplex fråga som kräver samarbete” länk till annan webbplats


2020-08-05

11 svenska vd:ar vill ha grön återhämtning i transportsektorn

I en debattartikel i Expressen betonar vd:ar för 11 stora bolag betydelsen av en grön återhämtning och enligt Parisavtalets ambitioner. De föreslår en rad åtgärder för att göra, framför allt, transportsektorn, grönare. Bland annat en ökad inhemsk produktion av biobränslen och att ta tillvara svenska jordbruket och dess möjligheter att producera livsmedel och biodrivmedel.

Läs hela debattartikelnlänk till annan webbplats

2020-08-03

White arkitekter: Arkitektur kan hjälpa byggbranschen att bli mera cirkulär

White arkitekter välkomnar regeringens strategi för omställningen till en cirkulär ekonomi. Byggbranschen står idag för en stor del av av Sveriges totala utsläpp och dagens avfallslagstiftning måste ändras för att skapa cirkulära flöden av material och resurser.
Läs hela pressmeddelandetlänk till annan webbplats

2020-08-03

Coca-Cola investerar i teknik för cirkulära PET-förpackningar

Coca-Cola European Partners investerar i startupen CureTechnology som ska utarbeta teknik som ska omvandla PET-avfall till PET av hög kvalitet för livsmedel. Tekniken beräknas kunna introduceras inom ett decennium och beräknas då reducera Coca-Colas användning av oljebaserad plast med 200 000 ton.

Läs hela pressreleasenlänk till annan webbplats

Det finns även andra aktörer som på olika sätt arbetar för cirkulär ekonomi och erbjuder omvärldsbevakning inom sitt område, exempelvis: Aktuell hållbarhet,länk till annan webbplats Cradlenetlänk till annan webbplats, Ellen MacArthur Foundationlänk till annan webbplats och RE:Sourcelänk till annan webbplats