Dagens industri: Branscherna där cirkulär ekonomi ändrar allt

Cirkularitet spås ha en stor inverkan på ett antal olika branscher. Nya tjänster har redan utvecklats kring, till exempel, smartare vattenavändning, hydroponisk grönsaksodling och minskat matsvinn.