18 mars 2021 kl. 09.00-12.00

Teknik-workshop för företag: Cirkulär ekonomi

Circular Hub Sweden bjuder in företag som är intresserade av hållbar utveckling och vill utveckla nya affärsmodeller. Under dagen får du arbeta med verktyg som hjälper dig att definiera cirkularitetsmål för ditt företag.