26 januari 2021 kl. 09.00-12.00

Regional miljömåls-konferens Norrbotten

Konferensens fokuserar på klimat, cirkulär ekonomi och hur innovativa företag och hållbar matproduktion ger tillväxtmöjligheter för glesbygden och ett rikt odlingslandskap.