Ett collage med porträtt på alla ledamöterna i delegationen

Delegationen för cirkulär ekonomi

Här kan du läsa nyheter om Delegationens verksamhet. Till exempel vilka förslag Delegationen lämnar till regeringen och Expertgruppernas arbete.