Åsa Domeij: Nu förstärker vi arbetet med cirkulär ekonomi

Idag, den 25 juni, har vi blivit fler ledamöter i delegationen för cirkulär ekonomi. Det är en välkommen förstärkning och breddningen av delegationen visar på att cirkulär ekonomi är ett område som regeringen vill satsa på långsiktigt. 

Vår nya hemsida, som delegationen lanserade i veckan, kommer underlätta kontakterna med oss, sprida information och ytterligare bidra till att delegationen fyller sin viktiga roll som nod för det cirkulära arbetet i Sverige.

Samordna
Delegationen har en viktig roll i att samordna olika cirkulära initiativ och fånga upp intressanta idéer om styrmedel och åtgärder som kan bli konkreta beslut inom Regeringskansliet och inom statliga myndigheter. Därför har vi en stor referensgrupp och kring den bildas expertgrupper inom relevanta områden som delegationen stödjer.

Cirkulär ekonomi
Många kanske associerar till materialåtervinning när man tänker på begreppet cirkulär ekonomi. Men cirkulär ekonomi är så mycket mer än så. Det viktigaste är faktiskt hur väl man använt resurserna innan man behöver materialåtervinna. Det är väl så viktigt att minska de linjära flödena som att öka cirkulariteten. Det är både viktigt att det som tillverkas håller hög kvalitet så att det kan användas länge men också att designen är sådan att materialåtervinningen fungerar bra. 

Kopplingen tydligare
Begreppet cirkulär ekonomi har inte använts under så väldigt många år. Men det innebär inte att tanken på cirkulära flöden och resurshushållning 
är något nytt. På 90-talet användes begreppet kretsloppsekonomi och i Sverige arbetade Kretsloppsdelegationen fram idéer som faktiskt fortfarande är aktuella. En skillnad mellan inriktningen idag och den som fanns för ett kvarts sekel sedan är att kopplingen mellan klimatfrågan och cirkulär ekonomi blivit tydligare. Insikten växer om att vi inte kan klara klimatet utan en bättre resurshushållning och cirkulär ekonomi.